Anatomy ปวส ทันตะ ห้อง1
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ จำปาหวาย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Anatomy ปวส ทันตะ ห้อง1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3208

สถานศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียน  แนวข้อสอบ  องค์ความรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.