homeAnatomy ปวส ทันตะ ห้อง1
person
Anatomy ปวส ทันตะ ห้อง1

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ จำปาหวาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Anatomy ปวส ทันตะ ห้อง1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3208

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียน  แนวข้อสอบ  องค์ความรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)