เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

​Data Warehouse and Data Mining​

เกี่ยวกับชั้นเรียน
101 12:30-16:30C44440 
อาจารย์:อาจารย์ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม วท.บ.581(4)/2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกชั้นปี