homeระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (4123706)
person
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (4123706)

ผู้สอน
นาย จำรูญ จันทร์กุญชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (4123706)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3212

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (4123706)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)