homeมศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-61 (ฺB01)
personperson_add
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-61 (ฺB01)

ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-61 (ฺB01)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32158

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่  การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)