ทดสอบชั้นเรียน 1


ผู้สอน
วัชรินทร์ ประชุมวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทดสอบชั้นเรียน 1

Class ID
32162

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

ทดสอบการใช้งาน Class Start


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)