โรคไม่ติดต่อ

คำอธิบายชั้นเรียน

blush โรคที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ  ของร่างกาย  และเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคdevil