homeโรคไม่ติดต่อ
personperson_add
โรคไม่ติดต่อ

ผู้สอน
person
นาย โสภณ อินพิทักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โรคไม่ติดต่อ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
322

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาอุดรธานี เขต 2

คำอธิบายชั้นเรียน

blush โรคที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ  ของร่างกาย  และเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคdevil


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)