เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โรคไม่ติดต่อ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย โสภณ อินพิทักษ์

โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาอุดรธานี เขต 2

blush โรคที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ  ของร่างกาย  และเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคdevil