homeโรคไม่ติดต่อ
person
โรคไม่ติดต่อ

ผู้สอน
person
นาย โสภณ อินพิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โรคไม่ติดต่อ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
322

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาอุดรธานี เขต 2

คำอธิบายวิชา

blush โรคที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ  ของร่างกาย  และเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคdevil


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)