ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์201


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3223

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

ธุรกรรมอิลเ็ล็ึคทรอนิกส์