ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

6101208 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3224

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียน 13.00 ห้อง 3/208

เวลาเรียน 15.00 ห้อง 3/305