เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมี1โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนเคมี1 สำหรับโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

โดย อ.ประถม บุญทน