homeเคมี1โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป
personperson_add
เคมี1โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้สอน
นาย ประถม บุญทน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี1โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3225

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเคมี1 สำหรับโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

โดย อ.ประถม บุญทน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)