homeเคมี1โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป
person
เคมี1โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้สอน
นาย ประถม บุญทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี1โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3225

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนเคมี1 สำหรับโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

โดย อ.ประถม บุญทน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)