homeการเขียนสำหรับวิชาชีพ
person
การเขียนสำหรับวิชาชีพ

ผู้สอน
นาง สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนสำหรับวิชาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3226

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ลักษณะ รูปแบบ หลักการเขียน และการนำเสนอสาระความรู้ที่สำคัญจำเป็นสำหรับวิชาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)