ผู้สอน
นาง สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนสำหรับวิชาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3226

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

 ลักษณะ รูปแบบ หลักการเขียน และการนำเสนอสาระความรู้ที่สำคัญจำเป็นสำหรับวิชาชีพ