homeการสร้างสื่อนวัตรกรรม
person
การสร้างสื่อนวัตรกรรม

ผู้สอน
นาย วีรวัฒน์ จุดดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างสื่อนวัตรกรรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
323

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตรกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)