การสร้างสื่อนวัตรกรรม


ผู้สอน
นาย วีรวัฒน์ จุดดา
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างสื่อนวัตรกรรม

รหัสวิชา
323

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตรกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books