ผู้สอน
Aj. Hambalee Jehma
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ACADEMIC ENGLISH: LISTENING SPEAKING (142-118) Sec 04 DM


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32355

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

A course focusing on communication skills; listening and speaking through daily life conversation, news, TV programs, movies; listening in academic contexts; announcements in formal settings or in workplace; speaking skills practice: speaking techniques for giving opinions, answering questions, making conversation; skills building for English proficiency test preparation