homeเคมีน่ารู้
person
เคมีน่ารู้

ผู้สอน
นาง รัติยวรรณ ครองศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีน่ารู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3236

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เคมีน่ารู้....


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)