ผู้สอน
กันยา อัครอารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

857-415 Supply Chain & Logistics Management in Agro-Industry (1-2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32365

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

Supply Chain and Logistics Management in Agro-Industry (1-2560)