homeภาษาไทยพื้นฐาน ม.4
person
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

ผู้สอน
นางสาว วรรณภา คำสุมาลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3237

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อธิบายการอ่าน  การเขียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)