ผู้สอน
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

857–416 Application of Automation in Agro-Industry (1_2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32408

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

857–416 Application of Automation in Agro-Industry (1_2561)