การภาษีอากร 1 BAC203
ผู้สอน

นลิน สนิทงาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การภาษีอากร 1 BAC203

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32410

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษีอารกร คือการโอนทรัพยากรใดๆ อันมีลักษณะบังคับแต่มิได้เป็นการลงโทษจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.