homeภาษาไทยพื้นฐาน ม.5
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5

ผู้สอน
นางสาว สุพัตรา สมพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3242

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)