ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

344-498 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม(1/2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32424

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เปิดสอนสำหรับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่