ผู้สอน
นางสาว อภิญญา วิยาสิงห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3245

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย หรม. และ ครน.