ผู้สอน
นางสาว สุธีวัลย์ บุติมาลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3246

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาสิ่งมีชีวิต