homeการผลิตสื่อและนวัตกรรม
personperson_add
การผลิตสื่อและนวัตกรรม

ผู้สอน
person
นาง จิราวรรณ พาชอบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อและนวัตกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
325

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)