homeฟิสิกส์ม.6
person
ฟิสิกส์ม.6

ผู้สอน
นาง วราภรณ์ ศรีจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3251

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ไฟฟ้าสถิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)