homeวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.1
person
วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.1

ผู้สอน
นาย ขวัญเมือง ช่างหม้อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3253

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนมีความสุขกับการได้เรียน แต่พัดลม  ไฟฟ้า  ไม่มี  ทำให้บรรยากาศการเรียนแย่มาก  ครูก็ร้อน  นักเรียนก็ร้อน

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)