ผู้สอน
sukanya onkhet
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบการปลูกพืช (Cropping System) 107303​_2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32549

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ระบบการปลูกพืช (Cropping System) 107303