เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด