ผู้สอน
ปัทมา เกิดกาญจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32559

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด