ผู้สอน
phudis sriket
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาทดสอบสมรรถภาพทางกาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32561

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง