ผู้สอน
ผศ.ณัฏฐวี ศรีเกตุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32562

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาตร์การออกกำลังกายและกีฬา ชั้นปีที่ 1