ผู้สอน
พิชญากร เตชะโต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชีวเคมี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32563

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวเคมี (ฺBiochemistry) ระดับชั้นปีที่3