homeง 30251 คอมพิวเตอร์สื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ง 30251 คอมพิวเตอร์สื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 30251 คอมพิวเตอร์สื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3259

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สื่อประสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)