ผู้สอน
ขจรศิลป์ โคตรหานาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

61-5-6 -003 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจิตสาธารณะสำหรับนิสิต ป.วิชาชีพครู


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32608

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาหลังการฝึกอบรมมีจิตสาธารณะสูงขึ้น