homeผู้ฝึกสอนฟุตบอล
personperson_add
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

ผู้สอน
ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32647

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและเทคนิคของการสอนฟุตบอล การเตรียมอุปกรณ์ การหาความชำนาญและประสบการณ์ในการเล่นเป็นทีม หลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึก วิธีฝึกความชำนาญเฉพาะตัว วิธีฝึกการเล่นฟุตบอลเป็นทีม ทั้งเป็นการเล่นที่เป็นเกมรับและเกมรุก การเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การ ควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่และหลักการจัดการแข่งขันฟุตบอลหลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.