เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและเทคนิคของการสอนฟุตบอล การเตรียมอุปกรณ์ การหาความชำนาญและประสบการณ์ในการเล่นเป็นทีม หลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึก วิธีฝึกความชำนาญเฉพาะตัว วิธีฝึกการเล่นฟุตบอลเป็นทีม ทั้งเป็นการเล่นที่เป็นเกมรับและเกมรุก การเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การ ควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่และหลักการจัดการแข่งขันฟุตบอลหลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน