homeวท.6000103 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555
person
วท.6000103 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท.6000103 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3267

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาซ่อมบำรุง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)