ผู้สอน
ชัยยันต์ รัฐวิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เพาะศิลป์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32685

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น