ผู้สอน
กษมา ศรีเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยา ม.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32687

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระความรู้ แบบฝึกหัด และกรณีศึกษา วิชาชีววิทยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5