มัธยมศึกษาปีที่3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่การเรียนสุขศึกษาด้วยระบบClassstart