homeมัธยมศึกษาปีที่3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่3

ผู้สอน
person
นาย ธนภัทร ตวงวิไล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3272

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่การเรียนสุขศึกษาด้วยระบบClassstart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)