homeสังคมศึกษา ม.6 กับ socialgirl
person
สังคมศึกษา ม.6 กับ socialgirl

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายสมร บุญยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ม.6 กับ socialgirl

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3275

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Socialfun with Socialgirl


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)