ผู้สอน
มณฑิรา เอียดเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

857-411 Productivity Management in Agro-Industry (1-2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32757

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

Productivity management in Agro-Industry