วิทยาศาสตร์ กับ ครูแอ้ม


ผู้สอน
วิชณา ทองมาก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ กับ ครูแอ้ม

Class ID
32764

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจิก
คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์น่ารู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)