homeไกรภักดีวิทยาคม-โครงงานคอมพิวเตอร์-ม.3
person
ไกรภักดีวิทยาคม-โครงงานคอมพิวเตอร์-ม.3

ผู้สอน
sawitree numvong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ไกรภักดีวิทยาคม-โครงงานคอมพิวเตอร์-ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3277

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)