ผู้สอน
ชัยยันต์ รัฐวิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ทัศนศิลป์ ป.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32806

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

วงจรสีธรรมชาติ