ผู้สอน
นาย สมชาย ดวงเนตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3287

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559