ผู้สอน
Kanthinat Porluan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Advertising & PR in Sport


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32904

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

Ads. & PR in Sport for students of Sport Management 58