ผู้สอน
อาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม 1.61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32919

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม เทอม 1 ปีการศึกษา 2561