สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

Pittayaporn Pimkort

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32998

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.