3/3 รายวิชา ท ๒๐๒๐๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครูสุเนตร วีระภัทร)
ผู้สอน

miss sunet weeraputra

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3/3 รายวิชา ท ๒๐๒๐๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครูสุเนตร วีระภัทร)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3300

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.