สุขศึกษาน่ารู้
ผู้สอน

นพมาศ เนื่องแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาน่ารู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33023

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้น ป.1 เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา

มาตรฐานการเรียนรู้ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์

ตัวชี้วัดชั้นปี     1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก (พ 1.1 ป. 1/1)

                     2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก (พ 1.1 ป. 1/2)

สาระการเรียนรู้    อวัยวะภายนอก

ประโยชน์จากการเรียน  รู้และเข้าใจหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญแต่ละส่วน และดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้้มีสุขภาพดีด้วยตนเองได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.