เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุชานุช คำเกาะ

โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง คำคล้องจอง