อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย
ผู้สอน

สุชานุช คำเกาะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33028

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง คำคล้องจอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.