วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

เจษฎากร เถื่อนแอ้น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33029

สถานศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนวรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติผู้แต่ง  ลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดี และพิจารณาคุณค่าวรรณคดี ตลอดจนสามารถวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.