เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนวรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติผู้แต่ง  ลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดี และพิจารณาคุณค่าวรรณคดี ตลอดจนสามารถวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานได้