เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครื่องรับวิทยุ (2104-2209)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติ  การกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ใช้ในการรับ-ส่ง วิทยุทั่วไป หลักการรับส่งวิทยุ AM,   FM,    FM Stereo Multiplex,   SSB หลักการทำงานของวงจรที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ AM FM เช่น จูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AVC AGC AFT DETECTOR และวงจร Stereo Multiplex การประกอบทดสอบและปรับแต่งเครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง